0 Cosul meu

Termene si conditii

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare ale Magazinului on-line Hortiweb (shop.hortiweb.ro). 

 Magazinului on-line Hortiweb (shop.hortiweb.ro) este parte a portalului Hortiweb, deținut de PFA Butcaru Ana Cornelia, cu sediul în Str. Sfântul Dumitru, nr. 487, Conteşti, jud. Damboviţa. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din această. 

Definiții și termeni

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Client – persoană fizică/persoana juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Hortiweb (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Hortiweb și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

- toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

- conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

- informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

- informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

- date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Hortiweb – este denumirea comerciala a PFA Butcaru Ana Cornelia, persoana fizică autorizată de naționalitate română, având sediul social în județul Dâmbovița, Str. Sfântul Dumitru, nr. 487, Conțești, având numar de ordine în Registrul Comerțului F15/751/2009, cod unic de înregistrare fiscală CUI 25717656.

Listă – pagina web din Produse favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adauga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adauga în coșul de cumpărături („Cosul meu”).

Mărturia clientului – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Produse favorite – secțiune din Cont care permite Cumparatorului/Utilizatorului să își creeze o listă cu produsele favorite.

Site – domeniul www.hortiweb.ro și subdomeniile acestuia.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Magazin on-line Hortiweb, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și condiții.

Vânzător – Magazin on-line Hortiweb sau orice partener al portalului Hortiweb.

Documente contractuale

ü Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

ü Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

ü Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma corespunzătoare achitată.

ü Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

ü Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate (la produsele unde este cazul).

Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Magazinul on-line Hortiweb își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuarii unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Magazinul on-line Hortiweb. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate solicita să fie informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate anterior.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Magazinul on-line Hortiweb își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejarii informației din cadrul Site-ului.

Magazinul on-line Hortiweb poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Magazinul on-line Hortiweb are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentari multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unei mărturii legate de Bunul sau Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărator în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzatorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Magazinul on-line Hortiweb, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Magazinul on-line Hortiweb, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Magazinul on-line Hortiweb.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Magazinul on-line Hortiweb și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Magazinul on-line Hortiweb cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care Magazinul on-line Hortiweb  conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor continuțuri pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Magazinul on-line Hortiweb pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Magazinul on-line Hortiweb şi/sau al angajatului/prepusului Magazinul on-line Hortiweb care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

Comanda

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adaugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzator, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
- invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Magazinul on-line Hortiweb, în cazul plăţii online;

- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

- Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 15 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 15 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa http://shop.hortiweb.ro/index.php?route=account/return/add .

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 15 (cincisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

-          pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;

-          pentru Comenzile achitate cu Ordin de plată/Ramburs -> prin virament bancar;

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

- “in stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul Magazinului on-line Hortiweb.

- “stoc limitat” – avem mai putin de 3 bucăți în stocul Magazinului on-line Hortiweb.

- “in stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul Magazinului on-line Hortiweb. Dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre consultanții noștri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca să îți comunice disponibilitatea Bunului.

“la comanda” – Bunul nu este disponibil în stocul Magazinului on-line Hortiweb și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului.

“precomanda” – Bunul nu este disponibil in stocul Magazinului on-line Hortiweb și nici în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului.

“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul Magazinului on-line Hortiweb.

“momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se gasește în stocul furnizorului.

Bunuri/servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

- contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

- furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

- furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

- furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

- furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

- contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

- furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

- furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpăratorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Confidențialitate

Magazinului on-line Hortiweb va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Magazinul on-line Hortiweb nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a Magazinului on-line Hortiweb, Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Magazinului on-line Hortiweb: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător şi Vânzător, precum şi de agenţii de stat, guvernamentale, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; cât şi de alte companii cu care Magazinul on-line Hortiweb poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc.

Facturare – Plată

Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.shop.hortiweb.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare. 

Preţul, modalitatea de plata şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de Magazinul on-line Hortiweb, cu excepţia Bunurilor şi/sau Serviciilor vândute de parteneri, precum şi pentru orice alte plăţi aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesand Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de Magazinul on-line Hortiweb, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Magazinul on-line Hortiweb în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci si opt) de ore în Cont, te rugam să ne sesizezi acest aspect pe adresa de e-mail disponibilă.

Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile Magazinului on-line Hortiweb şi nici nu vor fi stocate de către Magazinul on-line Hortiweb sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În anumite cazuri, pentru menţinerea securităţii Tranzacţiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu ramână logat pe Site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

Livrarea bunurilor

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat sau poştă către Cumpărător, conform opţiunii Clientului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor pe teritoriul României, dar şi în afara ţării, în funcţie de produsul dorit de Client.

Garanții

Toate Bunurile comercializate de către Magazinul on-line Hortiweb, cu excepția Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Bunurile vândute și livrate de Magazinul on-line Hortiweb, care beneficiază de garanție, vor fi însoțite de un certificat de garanție, iar garanția Bunurilor achiziționate este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent Bunului sau de către Vânzător.

În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Magazinul on-line Hortiweb, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioadă de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioadă de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagină produsului.

Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire la oficiile poștale).

 Răspundere

 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Magazinul on-line Hortiweb, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 Forță majoră

 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Magazinul on-line Hortiweb și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Disponibilitatea serviciului 


HortiWeb © 2024